پنج شنبه , ۴ بهمن ۱۳۹۷
خانه / اخبار اقتصادی / عدم افزایش حقوق تمامی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی
عدم افزایش حقوق تمامی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی

عدم افزایش حقوق تمامی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی

محمد حسن زدا در این باره اظهار کرد: مستمری‌بگیران سازمان دو گروه هستند؛ گروه اول “حداقل بگیرند” که بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی از ابتدای سال ۲۵ درصد افزایش حقوق برای آنها اعمال شده است.

وی افزود: گروه دوم گروهی هستند که سطوح درآمدی آنها از حداقل تا سقف حقوق است که فعلا به صورت علی‌الحساب ۲۰ درصد افزایش حقوق برای آنها واریز و عبارت “علی الحساب” در فیش حقوقی آنها قید شده است. برای این گروه در حال حاضر پیشنهاد خودمان را برای اعمال ۲۵ درصد افزایش حقوق به هیئت دولت ارسال کردیم که در صورت موافقت و تصویب بلافاصله ما‌به‌التفاوت واریز خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه آیا کمبود اعتبار در این خصوص موثر بوده؟ گفت: خیر، چون دولت برای پرسنل و مستمری بگیران خود ۲۰ درصد افزایش حقوق را قائل شده است، ابهام داریم و نمی‌توانیم با قاطعیت بگوییم برای تامین اجتماعی ۲۵ درصد را اعمال می‌کند.

البته درخواست ما به گونه‌ای است که دولت را مجاب کنیم، زیرا بارمالی تدارک دیده شده و تامین اجتماعی این آمادگی و تمایل را دارد که بتواند برای سایر گروه‌های دستمزدی‌اش نیز ۲۵ درصد افزایش حقوق را اعمال کند.

بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی؛ “مستمری ازکار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حد اقل مزد کارگر عادی کمتر باشد، لذا بر اساس این ماده سازمان تامین اجتماعی موظف است مستمریهای پرداختی به بازنشستگان، ازکار افتادگان کلی و مستمری بازماندگان را بنحوی تنظیم کند که هیچگاه از حقوقی که سالانه توسط مراجع ذیربط (شورایعالی کار) تعیین می‌شود، کمتر نباشد.

درباره‌ سلیمانیان

محمد سلیمانیان دارای کارشناس ارشد حسابداری ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و شاغل در حرفه می باشد.

جوابی بنویسید