پنج شنبه , ۴ بهمن ۱۳۹۷
خانه / اخبار حرفه / آغاز به کار دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت
آغاز به کار دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت

آغاز به کار دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت

پس از برگزاری موفق دوره اول کنفرانس حسابداری و مدیریت و استقبال بی نظیر جامعه علمی کشور، کمیته برگزاری با همکاری و حمایت گسترده دانشگاه ها، نهاد های علمی و تحقیقاتی مطرح و معتبر کشور اقدام به برگزاری دومین همایش حسابداری و مدیریت کرده است.
حال در راستای اهداف و محورهای همایش­ های پیشین و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، نقش و جایگاه حرفه و رشته حسابداری و حسابرسی و مدیریت، در سند چشم ­انداز ۲۰ ساله قرارگرفتن در چهارمین دهه انقلاب اسلامی، این کمیته ،تصمیم به برگزاری دومین همایش ملی حسابداری و مدیریت در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۳ با موضوع محوری حسابداری و مدیریت دارد.

مشاهده سایت همایش

در همین راستا:

اهداف

• ارایه دستاورد هاى پژوهشى محققان و پژوهشگران د اخلى در زمینه حسابداری و مدیریت
• تبادل دیدگاه ها و بحث پیرامون موضوعات ارائه شد ه
• معرفى آخرین دستاورد ها و فنون مد یریتى د ر سطح جهان
مخاطبان تخصصى
• دانشجویان کارشناسى ارشد و د کتراى رشته هاى حسابداری و مدیریت
• اساتید و اعضاى هیات علمى د انشگاه ها
• مشاوران و مد رسان مد یریت
• محققان و پژوهشگران رشته های حسابداری و مدیریت
• سایر افراد علاقه مند به کسب و ارتقاى دانش حسابداری و مدیریت
مزایاى حضور در این کنفرانس
• حضور د ر کارگاه هاى آموزشى اساتید برجسته حسابداری و مدیریت کشور
• آشنایى و ارتباط با جامعه اساتید و متخصصان حسابداری و مدیریت کشور
• اطلاع از طرح هاى پژوهشى سازمانهاى کشور و امکان برقرارى ارتباط و تعریف پروژه هاى پژوهشى
اعطای گواهینامه از سوی دبیر خانه به کلیه شرکت کنندگان
برنامه هاى کنفرانس
• برگزارى کارگاه هاى آموزشى
• برگزارى مسابقه پژوهشگر برتر
• ارایه مقاله به صورت شفاهى و پوسترى
• برگزارى میزگرد هاى تخصصى
جلسه بحث و بررسى موضوعات داغ پژوهشى

 

درباره‌ سلیمانیان

محمد سلیمانیان دارای کارشناس ارشد حسابداری ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و شاغل در حرفه می باشد.

جوابی بنویسید